School of Science

Mijn afstudeeropdracht aan de TU in Delft combineert een middelbare school met een sciencemuseum in een voormalig energiecentrale aan de rand van Dresden. Dit ensemble van gebouwen heeft zich als een van de weinige gebouwen in zijn omgeving staande weten te houden tijdens het bombardement in WOII. Het centraal in het ensemble gelegen ketelhuis (ontworpen door Paul Wolf, 1924) krijgt de invulling van een sciencemuseum. In de nieuwbouw naast het ketelhuis is een middelbare school toegevoegd. Beide functies hebben een overeenkomstige doelgroep en vergelijkbare doelstellingen. Het sciencemuseum heeft een educatieve functie en scholen gaan steeds meer richting praktijkgericht onderwijs. Beide functies, en daarmee oud- en nieuwbouw, zijn met elkaar verweven. De nieuwbouw is een afgeleide van het bestaande en op dusdanige wijze vormgegeven dat ze onherroepelijk als hetzelfde complex worden gezien. Dwars door het ketelhuis loopt een openbare straat. Vanuit deze straat wordt zowel het museum als de school ontsloten. Beide functies worden vervolgens van elkaar gescheiden, om in het hoge bouwdeel van de nieuwbouw weer bij elkaar te komen, daar waar museum en school functies met elkaar delen. Op deze wijze kunnen een openbare functie en een privefunctie naast elkaar bestaan, waarbij de aanwezigheid van de een, de ander versterkt en vice versa.